Pomysł: kolej miejska Rumia- Gdynia Oksywie
sobota, 17 kwietnia 2021

Pomysł: kolej miejska Rumia- Gdynia OksywiePrzypominam o pomyśle:From: Adam Fularz

kolej miejska Rumia- Gdynia Oksywie
do UM Gdynia, do Radnych miasta Gdynia


Szanowni Państwo,
Wnosiłem o złożenie wniosku w naborze programu Kolej Plus dot. projektu pt. "odtworzenie linii kolei miejskiej typu SKM kursującej ongiś na trasie Rumia- Port Oksywie". Linia ta jest zdatna do wznowienia ruchu, bowiem dokonano jej naprawy i modernizacji. Naprawy wymagają jednak przystanki i stacje pośrednie.


Proszę aby nie odwlekano w przyszłość wznowienia przewozów piętrząc nieistniejące przeszkody. Linia istnieje i została zmodernizowana. Nie ma potrzeby budowy mostów lub wiaduktów jak w przypadku połączenia z Oksywia do Gdyni. Linię tą można uruchomić już obecnie, poprawiając tylko stan przystanków na trasie. Wnoszę by to zrobić w ramach wniosku do programu Kolej Plus zamiast podawać nierealistyczne daty w bardzo odległej przyszłości.


Schemat graficzny dołączam.


Uzasadnienie:


W Polsce brak jest planów rewitalizacji całego segmentu rynku miejskich pasażerskich przewozów kolejowych. Za ten segment odpowiadają samorządy miejskie, ale ani myślą się tym tematem zająć. Samorządy miast, odpowiedzialne wg polskiego prawa za systemy kolei miejskiej, jak Polska długa i szeroka twierdzą że koleje miejskie to nie ich kompetencje.


W efekcie cały segment miejskich przewozów kolejowych upadł. Wiele systemów kolei miejskich zlikwidowano, jak w Szczecinie, Gdyni, Zielonej Górze, Bydgoszczy. Różne linie kolei miejskich rozbierano w Toruniu, Wrocławiu, Częstochowie (linia do centrum Blachowni) czy w Łodzi (bocznica do CH Manufaktura czy tzw. Kolej Scheiblerowska). Polska jest krajem w którym nie ma centralnego programu rozwoju kolei miejskiej czy aglomeracyjnej. Rząd skupia się tylko na remontach linii magistralnych i głównych, linie miejskie i aglomeracyjne zaś porzucając. W Czechach koleje aglomeracyjne przetrwały, a ilość połączeń na tych liniach jest nierzadko większa niż w największych polskich aglomeracjach.


W Niemczech kolej miejska S-Bahn Berlin przewozi 402 mln pasażerów rocznie (2013), znacznie więcej niż wynoszą przewozy na wszystkich sieciach kolei w całej Polsce, razem wziętych. W Niemczech funkcjonuje ok. 16 - 18 systemów S-bahn. Systemy S-bahn działają nawet w tak niewielkich miastach jak Magdeburg, gdzie rocznie przewozi się koleją miejską około 2 mln pasażerów. Rozwój tych systemów przypada na lata 60-te XX wieku. Dopiero wówczas mniejsze miasta zaczęły kopiować systemy S-bahn jakie działały w Berlinie i Hamburgu. Zrezygnowano z odrębnych par torów i odmiennego systemu zasilania, jakie cechują systemy S- bahn w Hamburgi i Berlinie. Wybudowano już w latach 70-tych systemy S-bahn w Monachium, Frankfurcie, Stuttgarcie. Od 1967 roku rozwijano system S-bahn w Zagłębiu Ruhry.


W dawnym NRD w latach 70tych otwarto systemy S-bahn w Rostoku, Magdeburgu, Halle i Lipsku. W Dreźnie system S-bahn otwarto dopiero w 1992 roku, choć pierwsze próby podjęto jeszcze w latach 70-tych. W połowie lat 80-tych systemy S-bahn w Niemczech Zachodnich obsługiwały łącznie 500 milionów pasażerów, co stanowiło połowę liczby pasażerów przewożonych transportem zbiorowym w dawnych Niemczech Zachodnich. Stopień pokrycia kosztów w wielu tych systemach wynosił około 50 %.


Dopiero w latach 80-tych uruchomiono system S-bahn w Norymberdze, zaś najnowsze systemy od roku 2000 powstawały w Hanowerze, w obszarze Ren- Neckar i w Bremie. W 2013 roku otwarto system S-Bahn Niemcy Środkowe, łączący w jedną całość systemy w Halle i w Lipsku.


Niemieckie systemy S- bahn cały czas są rozwijane. Ostatnio wprowadzono oparte o tramwaje dwusystemowe systemy w Chemnitz, Karlsruhe, Saarbruecken, Kassel. W Polsce systemy S-bahn, nazywane SKM działają tylko w Trójmieście i w Warszawie. Tylko w tych aglomeracjach normą są wysokie częstotliwości kursowania składów. Systemy kolei aglomeracyjnych w Krakowie czy w Łodzi nie spełniają kryterium częstotliwości ruchu jakie jest wymagane w systemach S-bahn. W Krakowie istnieją plany zwiększenia częstotliwości kursowania jednej z linii do cyklu co 20 minut w szycie.


Wnoszę o odtworzenie ongiś kursującej linii kolei typu SKM w relacji Rumia- Port Oksywie. Schemat dołączyłem w załączniku.


A. Fularz
Redakcja "Danziger Zeitung"
ul. Dolina Zielona 24a,
Zielona Góra

Dane o prędkosci wg bazakolejowa.pl
dataodcinekprędkość km/huwagi
 2007-11-18Rumia - Gdynia Port Oksywie↔ 50 km/hImport PLK2007_10
 2009-01-03Rumia - Gdynia Port Oksywie↔ 70 km/hImport PLK2009_01
Dane o ofercie przewozowej wg bazakolejowa.pl:

(..) Na przełomie 1988/1989 roku dokonano elektryfikacji linii nr 228 Rumia - Gdynia Port Oksywie, na odcinku Rumia - Gdynia Port Centralny (GPF). Obecnie linia ta nie obsługuje ruchu pasażerskiego, w 1994 roku zlikwidowano ostatnie połączenia na odcinkach: Gdynia Port Oksywie - Gdynia Chylonia oraz - Gdynia Port Oksywie – Kościerzyna (popularna "Bana", odjeżdżająca o 15.10 z przystanku Gdynia Port Oksywie). Dziś portowa linia służy do transportu towarowego, w ostatnich latach poddano ją kolejnej modernizacji, wymieniono podkład kolejowy, tory, słupy trakcyjne, zlikwidowano betonowy przepust w rejonie Janowa, wzmocniono nasyp. Prace modernizacyjne na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęto w 2006 roku, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji Sp.z.o.o. z Gdyni. Roboty modernizacyjne miały się zakończyć 30 listopada 2007 roku. W kilometrze 3+600 omawianej linii, w okresie od maja do października 2009 roku gdańska firma Euro-Alians.Pracownia projektowa sp.z.o.o. wykonała nowy przepust znajdujący się na obszarze Gdyni.(..)

 data nieznanaRumia - Gdynia PortOtwarcie linii
ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm;
 1937-01-01 (???)Gdynia Port - Gdynia Port OksywieOtwarcie linii
ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm;
 1989-01-01 (???)Rumia - Gdynia PortElektryfikacja
system zasilania: ;
 1994-01-01 (???)Gdynia Port - Gdynia Port OksywieZamknięcie dla ruchu
ruch pasażerski;
 data nieznanaRumia - Gdynia PortZamknięcie dla ruchu
ruch pasażerski;

Attachments area

Komentarze

Popularne posty